Tư vấn sức khỏe miễn phí qua điện thoại

Tư vấn sức khỏe miễn phí qua điện thoại

Thứ Tư, ngày 13/5/2009

Từ ngày 15-5, Bệnh viện Thái Bình Dương (TP Hội An, Quảng Nam) sẽ đưa vào hoạt động phòng tư vấn sức khỏe miễn phí qua điện thoại do các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện thường trực giải đáp.

Hải quan phải tư vấn qua điện thoại

Hải quan phải tư vấn qua điện thoại

Thứ Tư, ngày 24/10/2007

(PL)- Theo Quy chế hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan vừa được Tổng cục Hải quan ban hành, các Cục Hải quan phải hỗ trợ, cung cấp thông tin qua điện thoại thay vì chỉ trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản như hiện nay.