Bào chế tảo biển trở thành nhiên liệu sinh học

Một nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học James Cook, Australia đã phối hợp cùng với Cơ quan Năng lượng MBD nghiên cứu thành công ứng dụng khoa học trong bào chế tảo biển, hợp chất có khả năng tạo khí thải cacbon có hại cho môi trường, thành nhiên liệu sinh học và thực phẩm chi phí thấp trong chăn nuôi gia súc.