Tạm hoãn hợp đồng lao động vì dịch, có được trả lương

Tạm hoãn hợp đồng lao động vì dịch, có được trả lương

Thứ Bảy, ngày 4/4/2020

(PLO)- Tiền lương trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động sẽ do hai bên thỏa thuận.

Khuyến khích trả lương khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Khuyến khích trả lương khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Thứ Năm, ngày 8/5/2014

(PL)- Ngày 7-5, Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn hướng dẫn về việc tiền lương trong thời gian ngừng việc và tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.