SCB tặng 100 giường y tế và 1,3 tỉ đồng chống dịch COVID-19

SCB tặng 100 giường y tế và 1,3 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Thứ Hai, ngày 23/3/2020

(PLO)- Cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã đóng góp gần 1,6 tỉ đồng để mua tặng 100 giường y tế cho các bệnh viện tại các địa phương TP.HCM, Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Trị.