Kính bảo hộ Double Shield, tặng áo mưa và sản phẩm

Kính bảo hộ Double Shield, tặng áo mưa và sản phẩm

Thứ Năm, ngày 13/5/2010

Nhân dịp khai trương website: www.doubleshield.com.vn và vui cùng ngày hội bóng đá thế giới World Cup 2010, nhãn hàng mắt kính bảo hộ “Double Shield” áp dụng chương trình tặng “áo đi mưa” và dự đoán kết quả World Cup để nhận thêm sản phẩm Double Shield miễn phí.