TPBank: Tổng thu nhập 9 tháng đầu năm đạt 4.035 tỉ đồng

TPBank: Tổng thu nhập 9 tháng đầu năm đạt 4.035 tỉ đồng

Thứ Năm, ngày 4/10/2018

(PLO)- Tính đến hết 30-9, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 4.035 tỉ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2017.

Từ 1-1-2018 phải đóng bảo hiểm trên tổng thu nhập?

Từ 1-1-2018 phải đóng bảo hiểm trên tổng thu nhập?

Thứ Tư, ngày 20/9/2017

(PLO)- "Theo quy định, không phải từ đầu năm 2018 các khoản phụ cấp lương cũng như tất cả các khoản bổ sung khác đều được làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội...".

Từ năm 2018 đóng bảo hiểm trên tổng thu nhập

Từ năm 2018 đóng bảo hiểm trên tổng thu nhập

Thứ Tư, ngày 26/7/2017

(PLO)- Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, từ ngày 1-1-2018 tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (hiện tiền đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương).

Hướng dẫn đóng BHXH theo tổng thu nhập

Hướng dẫn đóng BHXH theo tổng thu nhập

Thứ Năm, ngày 9/2/2017

(PLO)- Từ ngày 1-1-2018, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Làm cam kết về tổng thu nhập để không chịu thuế ra sao?

Làm cam kết về tổng thu nhập để không chịu thuế ra sao?

Thứ Năm, ngày 19/3/2015

Tôi làm việc ở nhiều nơi nhưng không ký hợp đồng lao động (thu nhập mỗi nơi khoảng 2-3 triệu đồng/tháng).