Trách nhiệm phụng sự và văn hóa công vụ

(PL)- Đã có thời gian rất dài tồn tại một quan niệm rằng được làm việc trong cơ quan nhà nước là một diễm phúc lớn nên có hẳn một bài hát mong “em đi làm cán bộ” để được đứng tách khỏi đời sống dân thường.