Đình chỉ điều tra, vẫn kêu oan

(PL)- Hai công dân ở Bình Thuận cho rằng VKS đình chỉ điều tra đối với mình theo khoản 1 Điều 25 BLHS là để né bồi thường oan vì thực chất họ không có tội.