Nhiều DN có vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ

Nhiều DN có vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ

Thứ Hai, ngày 14/10/2013

Theo số liệu thống kê từ Công ty Dữ liệu và Phân tích StoxPlus, báo cáo sáu tháng của hơn 700 doanh nghiệp (DN) niêm yết trên sàn cho thấy có 120 DN ghi nhận vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ, tăng 10% so với năm 2012 (108 DN).