Dân chặn đường phản đối xe siêu trọng

Dân chặn đường phản đối xe siêu trọng

Thứ Năm, ngày 25/11/2010

Sau nhiều lần kiến nghị bằng văn bản lên cơ quan chức năng không có kết quả, hàng chục hộ dân tại ngõ 4 - đường Cao Bá Quát (khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) đã vác đá, vác chõng nằm ngang đường để chặn nhiều xe tải siêu trọng do bức xúc vì xe làm hỏng đường, bụi, ồn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nơi đây.