Tiếp tục duy trì các trạm cân xe thí điểm

Tiếp tục duy trì các trạm cân xe thí điểm

Thứ Bảy, ngày 4/2/2012

(PL)- Theo tin từ Bộ GTVT, Thủ tướng đã cho phép Bộ duy trì hoạt động của hai trạm kiểm tra tải trọng xe thí điểm tại tỉnh Đồng Nai và Quảng Ninh.