"Dòng chữ " Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" là yếu tố bắt buộc"

"Dòng chữ "Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" là yếu tố bắt buộc trong thể thức văn bằng, thể hiện sự trang trọng về văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, không thể thiếu trong văn bằng chứng chỉ. Dòng chữ này đã được quy định trong các thông tư quy định về từng loại mẫu của từng loại văn bằng và chứng chỉ."

Con đường xã hội chủ nghĩa

Tổng thống Venezuela H.Chavez nêu rõ, Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA), gồm chín nước Mỹ la-tinh, chủ trương bảo vệ quyền của "Mẹ Trái đất", bảo vệ quyền của nhân dân và đề xuất một mô hình phát triển nhân đạo, với công bằng xã hội, bình đẳng và tự do.

Tuyên bố chung giữa Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã hội đàm với Tổng thống George W. Bush và Đoàn cấp cao chính phủ Hoa Kỳ. Ngày 25-6-2008 (giờ Washington), hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Hoa kỳ. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản Tuyên bố chung.

Phát triển xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa

Điều lệ Đảng mới sửa đổi tại Đại hội Đảng lần thứ 17 xác định CNXH đặc thù Trung Quốc gồm xây dựng bốn thể thống nhất: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trong đó, điểm mới là xây dựng xã hội hài hòa.