Mộ vua Quang Trung ở lăng Đan Dương?

(PL)- Nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân là người đã dành gần nửa cuộc đời để tìm mộ vua Quang Trung. Ông tin rằng lăng mộ vua Quang Trung nằm ở cung điện Đan Dương ở Phú Xuân (Huế).

Nhiều cơ sở cho thấy có cung điện Đan Dương triều Tây Sơn

(PL)- Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, người đã 30 năm bỏ công tìm kiếm tư liệu, thực địa, đã khẳng định cung điện Đan Dương tồn tại trong lịch sử, khu vực cung điện xây dựng gần chùa Vạn Phước, Thiền Lâm (Huế).