Lại tranh chấp về cơ quan bồi thường oan

Lại tranh chấp về cơ quan bồi thường oan

(PLO)- Hai chủ doanh nghiệp được xác định bị oan nhưng mòn mỏi chờ bồi thường vì cơ quan nhà nước chưa xác định được ai có trách nhiệm giải quyết bồi thường.