Sở GTVT TP.HCM yêu cầu xử phạt nguội hai lĩnh vực

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu xử phạt nguội hai lĩnh vực

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM yêu cầu tăng cường “xử phạt nguội” vi phạm hành chính đối với các trường hợp lưu thông vào đường cấm, giờ cấm và phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông.