Bạc Liêu sắp xếp lại đội ngũ giáo viên

Bạc Liêu sắp xếp lại đội ngũ giáo viên

Thứ Năm, ngày 5/9/2013

Năm học mới, tỉnh Bạc Liêu đang "nóng" với việc sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, nhân viên. Theo bố trí lớp hiện trạng và đội ngũ giáo viên hiện có cho thấy dôi dư trên 1.000 giáo viên. Trong khi đó, nhân viên làm công tác khác tại các trường lại thiếu khá nhiều.

Đột phá phát triển đội ngũ giáo viên

Đột phá phát triển đội ngũ giáo viên

Thứ Năm, ngày 24/1/2013

Đây phải được xem là khâu cốt tử, nâng cao chất lượng giáo dục.