Một mình chống chọi với “đại hồng thủy”

Từ tháng 12-2013 đến nay, Anh phải trải qua một mùa đông và lụt lội tồi tệ nhất kể từ năm 1910. Đặc biệt miền Nam phải hứng chịu lượng nước mưa gấp đôi mọi mùa đông khác.