95% máy đo thị lực tại Hà Nội sai số

95% máy đo thị lực tại Hà Nội sai số

Thứ Hai, ngày 19/7/2010

Kết quả kiểm tra mới đây nhất về chất lượng của máy đo khúc xạ, máy đo kính mắt trên thị trường Hà Nội cho thấy, có đến 95% máy sai số vượt quá tiêu chuẩn cho phép.