Cha dùng đòn gánh đánh con tử vong

Sau khi uống rượu, chỉ vì đứa con gái nhỏ mua ô không hỏi ý kiến, người cha đã dùng đòn gánh đánh vào đầu con gái khiến cháu tử vong.