Người chuyển giới chưa thể đổi đăng ký hộ tịch

Người chuyển giới chưa thể đổi đăng ký hộ tịch

Thứ Hai, ngày 11/1/2021

(PL)- BLDS đã có quy định về quyền chuyển đổi giới tính và người chuyển giới được quyền thay đổi đăng ký hộ tịch nhưng thực tế chưa thực hiện được vì thiếu hướng dẫn.

Từ 15-9, ngồi ở nhà vẫn nhận kết quả đăng ký hộ tịch

Từ 15-9, ngồi ở nhà vẫn nhận kết quả đăng ký hộ tịch

Chủ Nhật, ngày 16/8/2020

(PLO)- Từ 15-9, người dân ngồi nhà vẫn được nhận kết quả đăng ký hộ tịch bằng bản điện tử qua thư điện tử.

Đăng ký hộ tịch qua mạng

Đăng ký hộ tịch qua mạng

Thứ Tư, ngày 16/1/2019

(PLO)- Dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng gọi là dịch vụ công trực tuyến.

Bình Dương: Đăng ký hộ tịch lưu động ngày Chủ nhật

Bình Dương: Đăng ký hộ tịch lưu động ngày Chủ nhật

Thứ Hai, ngày 19/6/2017

(PL)- Chính quyền chủ động đến nơi tập trung đông công nhân làm giấy khai sinh, đăng ký kết hôn vào các ngày Chủ nhật.

Đăng ký hộ tịch sẽ nhanh hơn

Đăng ký hộ tịch sẽ nhanh hơn

Thứ Năm, ngày 9/2/2012

Khi đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nếu không còn giữ bản sao giấy tờ hộ tịch được cấp trước đây, người dân có thể nộp bản cam đoan về việc đã đăng ký.

Hà Nội chưa thực hiện tốt việc đăng ký hộ tịch

Hà Nội chưa thực hiện tốt việc đăng ký hộ tịch

Thứ Năm, ngày 14/10/2010

Việc bỏ sót nhiều trường hợp chưa đăng ký hộ tịch là thực trạng chung hiện đang tồn tại ở hầu hết các quận, huyện trong TP Hà Nội.