Đà Nẵng: Mỗi đơn vị sự nghiệp không quá 3 cấp phó

(PLO)- Số lượng cấp phó trong một đơn vị sự nghiệp công lập tại Đà Nẵng không được quá ba người. Đơn vị có từ 30 người trở xuống không quá một cấp phó, từ 31 người trở lên, không quá hai cấp phó.

Hà Nội giảm 231 đơn vị sự nghiệp công lập​

(PL)- Tại Hội nghị giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 26-12, Sở Nội vụ TP Hà Nội cho biết năm 2017 Hà Nội đã thực hiện quyết liệt việc kiện toàn, tổ chức lại số lượng lớn các đơn vị sự nghiệp; 

Cải cách mạnh mẽ các đơn vị sự nghiệp công lập

(PLO)- Ngày 25-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW). 

Phó Thủ tướng khảo sát đơn vị sự nghiệp công tại TP.HCM

(PLO)- Sáng 10-6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, đã khảo sát về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn TP.HCM.

Khuyến khích đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn

(PL)- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập) vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về dịch vụ sự nghiệp công và cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để trình Chính phủ trong kỳ họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 tới.