Cặp đường Bùi Thị Xuân - Sương Nguyệt Anh thành một chiều

Cặp đường Bùi Thị Xuân - Sương Nguyệt Anh thành một chiều

Thứ Ba, ngày 17/4/2012

(PL)- Chiều 16-4, Sở GTVT TP.HCM thông báo: Kể từ 6 giờ ngày 21-4, giao thông khu vực cặp đường Bùi Thị Xuân - Sương Nguyệt Anh, quận 1 được điều chỉnh như sau:

Xử lý nghiêm taxi đậu trái phép đường Bùi Thị Xuân, Sương Nguyệt Ánh

Xử lý nghiêm taxi đậu trái phép đường Bùi Thị Xuân, Sương Nguyệt Ánh

Thứ Sáu, ngày 23/9/2011

(PL)- Chiều 22-9, Sở GTVT TP.HCM đề nghị UBND quận 1 sớm chấn chỉnh lại công tác thu phí trên đường Bùi Thị Xuân và đường Sương Nguyệt Ánh.