Đồng bào các dân tộc có nhiều đóng góp cho TP.HCM

Đồng bào các dân tộc có nhiều đóng góp cho TP.HCM

Thứ Hai, ngày 13/2/2017

(PL)- Ngày 12-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức họp mặt hơn 200 đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Đồng bào các dân tộc luôn một lòng theo Đảng

Đồng bào các dân tộc luôn một lòng theo Đảng

Thứ Năm, ngày 13/5/2010

Theo chinhphu.vn, sáng 12-5, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã khai mạc. Hơn 1.700 đại biểu đại diện 54 dân tộc thiểu số (DTTS) cả nước đã về dự.