Triều Tiên tiếp tục có động thái tích cực

Triều Tiên tiếp tục có động thái tích cực

Thứ Tư, ngày 28/8/2013

Sau khi chấp nhận nối lại chương trình đoàn tụ gia đình ly tán theo đề nghị của Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục có một loạt các động thái tích cực khác.