Động vật ngoại lai tràn lan

Động vật ngoại lai tràn lan

Thứ Ba, ngày 7/9/2010

Động vật ngoại lai được rao bán nhiều tại các quầy cá cảnh hoặc rao bán công khai trên các trang web