Kỳ 2: Tri thức phải song hành với đạo đức

Một lãnh đạo Bộ GD&ĐT thừa nhận, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc sinh viên “dính” vào tệ nạn và phạm tội là do lâu nay việc giáo dục đạo đức còn chưa song song với đào tạo kiến thức. Thiếu việc giáo dục toàn diện có chiều sâu sẽ dẫn đến việc phẩm chất và lối sống của sinh viên bị sa sút và vi phạm pháp luật.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế đã cụ thể hóa nội dung thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng việc xây dựng chuẩn mực đạo đức chung cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân.

Dạy môn Đạo đức - Còn nhiều “vướng víu”

Chương trình nặng nề, thiếu thực tế, giáo viên khó linh động... Băn khoăn lớn nhất của nhiều giáo viên hiện nay là có quá nhiều bài học “cao siêu”, những khái niệm vượt quá sự hiểu biết lứa tuổi học trò.

Sơ kết thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 23-1, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả bước đầu, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới; thảo luận, quán triệt mục tiêu, chủ trương, phương hướng và các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong năm nay.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng: Mỗi người cần nêu cao tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cần đưa Cuộc vận động vào chiều sâu, nền nếp, thành phong trào quần chúng sâu rộng, tạo những chuyển biến thật sự bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tập đoàn Dầu khí học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sáng 28/11, ông Trương Tấn Sang, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đánh giá cao việc đảng bộ cơ quan này đã có nhiều sáng tạo trong triển khai cuộc vận động.

Đạo đức là gốc của người cách mạng

Ngày 12-9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học về tác phẩm Đường Kách mệnh nhân 80 năm xuất bản cuốn sách này. Đây là tài liệu thành văn đầu tiên tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin do chính tay Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.