Chỉnh đốn Đảng: Cấp trên phải làm gương

Chỉnh đốn Đảng: Cấp trên phải làm gương

Chủ Nhật, ngày 1/1/2012

Ngày 31-12, Hội nghị Trung ương 4 đã bế mạc sau sáu ngày làm việc.

Cà Mau thí điểm đại hội Đảng cấp cơ sở

Cà Mau thí điểm đại hội Đảng cấp cơ sở

Thứ Sáu, ngày 4/12/2009

(PL)- Huyện Cái Nước là đơn vị được tỉnh chọn chỉ đạo tổ chức điểm Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015.