Siêu nợ và siêu rẻ

Siêu nợ và siêu rẻ ảnh 1
 

Trong khi đó năm năm nữa Asiad 18-2019 mới diễn ra tại Việt Nam với đề án siêu rẻ cũng khiến nhiều người lo lắng.

A.BÌNH