Sở GTVT TP.HCM chỉ đạo khẩn liên quan đến 'mỗi nhà một hồ bơi'

Cụ thể, trong văn bản này, Sở GTVT TP.HCM cho biết trong thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về thực trạng đường Nữ Dân Công bị xuống cấp nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến đời sống người dân và không đảm bảo trật tự giao thông trong khu vực.

Sở GTVT đã có nhiều công văn gửi UBND huyện Bình Chánh đề nghị chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện sửa chữa, hư hỏng bất cập về hạ tầng giao thông và kỹ thuật trên tuyến đường này. Tuy nhiên, thực trạng trên vẫn chưa được khắc phục.

Do đó, Sở GTVT đề nghị chủ tịch UBND Bình Chánh chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện ngay việc duy tu, sửa chữa hư hỏng trên tuyến đường Nữ Dân Công trong thời gian chờ dự án nâng cấp xây dựng hệ thống thoát nước đường Nữ Dân Công do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh chưa triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.