Sở GTVT TP.HCM thu hồi phù hiệu xe vi phạm

Theo Sở GTVT TP.HCM, Sở GTVT các tỉnh Cà Mau và Bình Thuận đã đề nghị Sở GTVT TP.HCM triển khai thực hiện biện pháp xử lý vi phạm trong hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô hợp đồng theo Thông tư 10/2015/TT-BGTVT.

Cụ thể, thu hồi phù hiệu “Xe hợp đồng” của ô tô khách mang biển số 51B-179.95  thuộc Hợp tác xã vận tải dịch vụ Hưng Thịnh quản lý, vi phạm hành vi “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng bán vé cho hành khách”. Một xe khác đang trong thời gian xử lý. Hai xe khách chạy này trên tuyến TP.HCM - Cà Mau và TP.HCM - Bình Thuận đã vi phạm liên quan đến quy định về "Xe hợp đồng". Sau đề nghị của hai Sở GTVT, Sở GTVT TP.HCM đã tiến hành thu hồi phù hiệu một xe hợp đồng.

Ngoài ra, Sở GTVT TP.HCM đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng tổ chức chấn chỉnh và khắc phục đối với các phương tiện vi phạm xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng nhưng không có hợp đồng theo quy định. Đồng thời tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động vận tải đường bộ, đặc biệt là kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Sở GTVT TP.HCM cho biết trường hợp các phương tiện vẫn tiếp tục vi phạm và không có biện pháp khắc phục, Sở sẽ xử lý thu hồi phù hiệu “Xe hợp đồng” theo quy định.

Danh sách hai xe ô tô khách vi phạm là xe mang biển số 51B- 250.31 thuộc HTX DL VT Song Long quản lý, vi phạm hành vi “xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng bán vé cho hành khách” và ô tô khách mang biển số 86B-009.35 thuộc HTX XKLT DL & DV Thống Nhất quản lý, vi phạm hành vi “xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”. Nếu các đơn vị này tiếp tục vi phạm thì Sở GTVT sẽ tiến hành thu phù hiệu.