Sở Tư pháp TP.HCM luôn phục vụ, làm lợi cho nhân dân

Hiện nay, Sở Tư pháp TP.HCM đảm nhận rất nhiều việc liên quan đến tư pháp của thành phố với khối lượng công việc rất lớn từ việc tham mưu về thể chế, thẩm định văn bản pháp luật, góp ý dự thảo, thẩm định văn bản... cho đến việc thi hành pháp luật. 

Mặc dù công tác hộ tịch đã chuyển về cho quận, huyện theo quy định mới nhưng Sở vẫn là nơi hướng dẫn, chỉ đạo về mặt nghiệp vụ, văn bản…cho các cơ quan trên nên công việc vẫn còn nhiều. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở mỗi ngày tiếp nhận gần 1000 hồ sơ cũng là một áp lực không nhỏ cho cán bộ nơi này.  

Tại buổi kỷ niệm, ngoài việc ôn lại truyền thống thành lập ngành tư pháp thì Giám đốc Sở Huỳnh Văn Hạnh cũng ghi nhận tình cảm, công sức đóng góp hết sức mình của toàn thể các bộ, công chức, viên chức Sở cho nền tư pháp thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Mong rằng cán bộ, công chức của Sở ngày càng xứng đáng với sự tin cậy “gác cửa” về mặt pháp lý của UBND TP.HCM và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.