Sửa luật cần hướng tới Chính phủ phục vụ nhân dân

Ông Diệp Văn Sơn, nguyên Phó Vụ trưởng phụ trách phía Nam Bộ Nội vụ, cho rằng luật chưa thể hiện được xu thế của thời đại chuyển từ “cai trị” sang “phục vụ” hướng đến một Chính phủ cầm lái tổ chức cung cấp các loại dịch vụ cho xã hội ngày càng tốt hơn. “Muốn điều hành tốt nền công vụ có nhiều thay đổi, Chính phủ phải thay đổi chức năng. Việc thay đổi chức năng của Chính phủ và việc cải cách bộ máy Chính phủ là hai mặt không thể tách rời nhau” - ông Sơn nói.

Đồng quan điểm này, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng Chính phủ thực thi quyền hành pháp là thực tế quản lý điều hành đất nước hằng ngày nên va chạm với người dân là chuyện bình thường. Điều quan trọng là lương tâm điều hành như thế nào để xứng đáng là người đầy tớ của dân một cách toàn tâm toàn ý như Bác Hồ dạy. Vì vậy sửa luật cần hướng tới Chính phủ phục vụ nhân dân.

TÁ LÂM