Sửa luật phải thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế

Theo TTXVN, các ý kiến tập trung vào Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật Tạm giữ, tạm giam; Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các đạo luật trên phải nhằm mục tiêu cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp. “Đặc biệt là bảo đảm phù hợp với tinh thần của Hiến pháp 2013 và hệ thống pháp luật quy định về hoạt động của các cơ quan tư pháp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự đã và đang được sửa đổi, ban hành” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

“Các dự án luật lần này được xây dựng, sửa đổi còn phải nhằm giải quyết cho được những bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật và hoạt động tố tụng, thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế…” - Chủ tịch nước nói.

TX

Nóng hôm nay: Bộ Y tế mở hồ sơ 3 gói thầu cung cấp thuốc

Nóng hôm nay: Bộ Y tế mở hồ sơ 3 gói thầu cung cấp thuốc

(PLO)- Nóng hôm nay ngày 4-7: Bộ Y tế mở hồ sơ 3 gói thầu cung cấp thuốc giá trị gần 9.000 tỷ đồng; Tung hàng chục trinh sát bắt nhóm chuyên móc túi du khách ở Đà Lạt; Công an xác minh vụ bé trai bị cha, bà nội đánh đập; Cần có chế tài với người tiến cử, đề bạt cán bộ vi phạm...