14 tác dụng phụ khi ăn nhiều nghệ
Mặc dù nghệ có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng không có nghĩa là không có tác dụng phụ. Ăn nhiều nghệ cũng có thể gây hại cho sức khỏe.

14 tác dụng phụ khi ăn nhiều nghệ - ảnh 1
 

Theo Tri thức trẻ