Trong hai ngày 11 và 12-1, Sở Y tế đã họp và yêu cầu BV Tâm thần tường trình vụ việc từ tiếp nhận, điều trị, theo dõi và báo cáo liên quan đến bệnh nhân HVT (51 tuổi, quận Thủ Đức, TP.HCM) nhập viện tại đây và bị chết tại BV Chợ Rẫy hôm 4-1. Hôm nay là ngày cuối cùng để bệnh viện gửi báo cáo lên.

Riêng về hồ sơ bệnh án của BV Tâm thần và BV Chợ Rẫy đã được Sở Y tế giao cho thanh tra, khi nào có tranh chấp thì thanh tra sẽ xử lý và đề xuất Sở thành lập hội đồng chuyên môn.

Tuy nhiên, anh Tr., em của bệnh nhân HVT, cho biết BV Tâm thần đã đề nghị bồi thường 50 triệu đồng nhưng gia đình không đồng ý. Gia đình T. sẽ gửi đơn yêu cầu Sở Y tế làm rõ vụ việc và BV Tâm thần phải bồi thường thỏa đáng cho gia đình.