Bổ sung nhiều thanh toán BHYT có lợi cho người bệnh
(PL)- Chiều 8-7, tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT), đại diện Bộ Y tế đã đề nghị BHXH Việt Nam bổ sung thanh toán chi phí BHYT nhiều trường hợp có lợi cho người bệnh.

Theo đó, đề nghị nhập chi phí khám ngoại trú vào chi phí nội trú để thanh toán cho người bệnh là dân tộc thiểu số, người nghèo vùng khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo trong trường hợp khám, chữa bệnh không đúng tuyến, có điều trị nội trú tại bệnh viện (BV) tuyến tỉnh, tuyến huyện.

Thanh toán chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… đối với người bệnh đến BV tuyến tỉnh, tuyến trung ương khám ngoại trú không đúng tuyến, sau đó có chỉ định vào BV điều trị nội trú. Bổ sung thanh toán chi phí trong trường hợp bệnh nhân được cơ sở khám, chữa bệnh BHYT gửi cơ sở khác để xét nghiệm hay chẩn đoán hình ảnh do cơ sở chuyển đi không có trang thiết bị thực hiện kỹ thuật đó. Bổ sung thanh toán trường hợp phối hợp chuyên khoa của BV khác thực hiện các dịch vụ tại BV khi đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thanh toán số tiền cùng chi trả BHYT vượt sáu tháng lương cơ sở đối với người tham gia BHYT liên tục từ năm năm trở lên. Thanh toán chi phí BHYT đối với trường hợp người già, yếu, lão suy… không đến cơ sở khám, chữa bệnh để khám, chữa bệnh định kỳ được.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị bổ sung thanh toán chi phí do bác sĩ gia đình thực hiện.

HUY HÀ