Theo công văn, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế bảo đảm nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Các sở Y tế chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, tại các điểm vui chơi, lễ hội. Mặt khác, bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ để phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Xây dựng kế hoạch phối hợp với công an, các lực lượng liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm và phòng, chống cháy nổ tại đơn vị.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, sở Y tế các tỉnh, TP quán triệt tới từng cán bộ trong đơn vị có trách nhiệm kiểm tra kỹ hệ thống phòng, chống cháy nổ, tắt tất cả thiết bị điện không cần thiết; nghiêm cấm việc thắp hương, đun nấu trong phòng làm việc; đảm bảo phòng, chống cháy nổ tại đơn vị, niêm phong toàn bộ cửa ra vào các phòng của đơn vị. Đồng thời thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo về những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.