Theo đó, số ngày điều trị nội trú được xác định theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1, từ ngày 1-3-2016 đến 14-7-2018:

Số ngày điều trị nội trú được tính theo công thức: Số ngày điều trị nội trú = (Ngày ra bệnh viện (BV) - Ngày vào BV) + 1.

Trong đó, nếu vào BV từ đêm hôm trước và ra BV vào sáng hôm sau trong khoảng 4-8 giờ thì chỉ được tính một ngày. Nếu chuyển khoa trong cùng một BV và cùng một ngày thì mỗi khoa chỉ được tính là 1/2 ngày.

Giai đoạn 2, từ ngày 15-7-2018 trở đi:

Nếu người bệnh đỡ hoặc khỏi bệnh ra BV thì số ngày điều trị nội trú được tính bằng công thức: Số ngày điều trị nội trú = Ngày ra BV - Ngày vào BV.

Nếu người bệnh nặng điều trị nội trú mà bệnh không giảm hoặc diễn biến nặng hơn và gia đình xin chuyển BV lên tuyến trên. Người bệnh được điều trị tuyến trên qua giai đoạn cấp cứu và được điều trị nội trú ở tuyến dưới hoặc cơ sở khác thì số ngày điều trị nội trú được tính theo công thức: Số ngày điều trị nội trú = (Ngày ra BV - Ngày vào BV) + 1.

Trong đó, nếu vào BV và ra BV cùng một ngày, thời gian điều trị trên 4 giờ thì được tính là một ngày điều trị. Nếu chuyển hai khoa trong cùng một ngày thì mỗi khoa chỉ được tính bằng 1-2 ngày…