Cần mở rộng hỗ trợ khi tham gia BHXH tự nguyện
(PL)- Ngày 15-9, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội thảo về an sinh xã hội đối với lao động di cư khu vực phi chính thức.

 

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết hiện lao động di cư phi chính thức (người giúp việc, lao động nông nghiệp, người làm việc tự do...) có trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật thấp, thu nhập không ổn định, đa số không tham gia BHYT.

Nguyên nhân do lao động di cư phi chính thức không có hợp đồng lao động nên họ chỉ có thể tham gia BHXH tự nguyện. Trong khi đó, BHXH tự nguyện chỉ được hưởng hai chế độ hưu trí, tử tuất và không được hưởng các chế độ thai sản, tai nạn lao động như BHXH bắt buộc... Trên cơ sở đó, các đại biểu kiến nghị Nhà nước cần mở rộng hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện để người lao động di cư phi chính thức tham gia được bình đẳng với lao động tham gia BHXH bắt buộc.

VIẾT LONG