(PL)- Theo Cục Thú y, hiện chỉ còn một ổ dịch lở mồm long móng type A tại xã Ia Sao, thị xã Ayum Pa, Gia Lai chưa qua 21 ngày.

Đối với dịch cúm gia cầm và dịch tai xanh trên heo đã được khống chế và không có ổ dịch nào.

Cục Thú y nhận định: Đối với dịch lở mồm long móng, các địa phương thuộc khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ… cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, tổ chức tiêm phòng vaccine, kiểm soát chặt việc vận chuyển, giết mổ để giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan dịch.

Đối với dịch cúm gia cầm, nguy cơ dịch phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao. Một số chủng virus cúm gia cầm chưa có ở Việt Nam (A/H7N9, A/H5N2, A/H5N8) có nguy cơ xâm nhiễm theo các sản phẩm gia cầm nhập lậu, nhất là các tỉnh phía Bắc. Do đó các địa phương cần chủ động phòng, chống cúm gia cầm; tăng cường kiểm soát.

Dịch tai xanh trên heo có thể xuất hiện ở những nơi có ổ dịch cũ. Các địa phương cần tăng cường giám sát, kiểm soát, ngăn chặn dịch phát sinh và lây lan.


HC