(PL)- Bộ Y tế đang xây dựng bộ chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ (BS) đa khoa tại Việt Nam.

 

Theo đó, bộ chuẩn được chia thành bốn lĩnh vực với 22 tiêu chuẩn và 65 tiêu chí. Mỗi lĩnh vực thể hiện một chức năng cơ bản của BS đa khoa; đó là năng lực hành nghề chuyên nghiệp, năng lực ứng dụng kiến thức y học, năng lực chăm sóc bệnh và năng lực giao tiếp, cộng tác.

Ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), cho biết như trên tại buổi góp ý dự thảo chuẩn năng lực cơ bản BS đa khoa diễn ra ngày 24-11.

Theo ông Khẩn, bộ chuẩn năng lực được cấu trúc theo khuôn mẫu chung của BS khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), có điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh thực tế ở Việt Nam.

Việc xây dựng và ban hành chuẩn năng lực cơ bản BS đa khoa giúp tăng cường sự giám sát của người dân, người bệnh và cộng đồng về việc thực hiện những cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo nhân lực ngành y. Đồng thời, đây còn là căn cứ để xây dựng chuẩn đầu ra, xác định chương trình, phương pháp và nội dung học phù hợp cho chương trình đào tạo BS đa khoa.

HÀ PHƯƠNG