Lý do là công ty quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giải độc gan Liver Capsule trên website tcfsinghealthhuiji.com mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo.

Ngoài ra, Công ty Sing Health còn quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giải độc gan Liver Capsule trên website tcfsinghealthhuiji.com gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.