Những công việc thụ động như bảo vệ trường học hoặc lao động chân tay được xem là công việc có mức căng thẳng thấp vì ít quyền ra quyết định nhưng cũng ít chịu đòi hỏi. Những việc như kiến trúc sư hay nhà khoa học được coi là công việc căng thẳng thấp vì chịu đòi hỏi thấp và được quyền quyết định cao. Trong khi đó, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư được xem là công việc có mức căng thẳng trung bình vì chịu đòi hỏi cao nhưng quyền quyết định cũng cao. Trong khi đó, những công việc như bồi bàn, y tá được xem là có độ căng thẳng cao vì chịu đòi hỏi cao mà quyền quyết định lại thấp.

Nghiên cứu được thực hiện với gần 140.000 người, họ được theo dõi 3-17 năm. Kết quả, so với người làm công việc có độ căng thẳng thấp, nguy cơ đột quỵ của người làm công việc có độ căng thẳng cao cao hơn tới 22%. Ở phụ nữ, so với những người làm công việc ít căng thẳng, nguy cơ đột quỵ của người làm công việc căng thẳng cao cao hơn 33%. Ở cả hai phái, nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ do có cục máu đông ngăn máu về não của người làm công việc căng thẳng cao cao hơn người làm công việc ít căng thẳng tới 58%.

THIÊN ÂN