Sáng 21-8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 11 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố ngày 20-8.

Mời bạn đọc xem chi tiết bên dưới:

Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 11 ca mắc COVID-19 mới - ảnh 1

Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 11 ca mắc COVID-19 mới - ảnh 2

Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 11 ca mắc COVID-19 mới - ảnh 3

Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 11 ca mắc COVID-19 mới - ảnh 4

Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 11 ca mắc COVID-19 mới - ảnh 5

Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 11 ca mắc COVID-19 mới - ảnh 6

Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 11 ca mắc COVID-19 mới - ảnh 7

Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 11 ca mắc COVID-19 mới - ảnh 8

Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 11 ca mắc COVID-19 mới - ảnh 9

Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 11 ca mắc COVID-19 mới - ảnh 10

Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 11 ca mắc COVID-19 mới - ảnh 11