(PL)- Ngày 25-4, tại cuộc họp triển khai Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm theo Thông tư 01/2013 của Bộ Y tế.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh giao Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm làm đầu mối giám sát chất lượng các phòng xét nghiệm; sử dụng kết quả xét nghiệm của trung tâm làm căn cứ kiểm chuẩn, báo cáo về Sở định kỳ sáu tháng/lần.

BS Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế TP, cho biết với việc sử dụng kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm làm căn cứ kiểm chuẩn, từ nay tất cả BV trong hệ thống kiểm chuẩn xét nghiệm (hiện là các BV hạng 1, 2) phải công nhận kết quả xét nghiệm của nhau, tránh gây lãng phí và mất thời gian cho bệnh nhân. Đối với BV quận, huyện (hạng 3), sắp tới Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm sẽ đi thẩm định, nếu BV nào đạt chuẩn thì sẽ tham gia vào hệ thống. Sở Y tế cũng có văn bản yêu cầu các BV, phòng khám tư tham gia vào hệ thống để thống nhất kết quả xét nghiệm.

DUY TÍNH