Triệu chứng: Đau sườn, đắng miệng, tức ngực, ăn kém, buồn nôn hoặc nôn, mắt đỏ hoặc vàng, da vàng, tiểu tiện vàng đậm, chất lưỡi vàng nhớt, mạch huyền hoạt sác.

Pháp đồ: Thanh nhiệt lợi thấp

Phương dược: Long đởm tả can thang gia giảm

·         Long đởm thảo: 12g

·         Trạch tả: 12g

·         Đương quy: 9g

·         Cam thảo: g

·         Chi tử: 9g

·         Mộc thông: 9g

·         Sinh địa: 9g

·         Hoàng cầm: 9g

·         Sa tiền tử: 9g

·         Sài hồ: 9g

 Đổ nước sâm sấp, đem sắc uống mỗi ngày 1 thang chia 3 lần/ngày.

 Theo Bee