Họ tiến hành nghiên cứu trên các trẻ em khó đọc và chia chúng thành hai nhóm: nhóm một chơi game hành động trong 80 phút còn một nhóm chơi trò khác. Tuổi tác, chỉ số IQ, tốc độ đọc, tỉ lệ lỗi và các kỹ năng âm vị học khác cũng được cân nhắc khi họ so sánh kết quả đọc của hai nhóm trẻ. Kết quả cho thấy sự chú ý cũng như kỹ năng đọc của các em sau khi chơi game hành động được cải thiện rõ rệt so với các em chơi trò khác cũng như trước khi các em này chơi game hành động.

Đó cũng là lý do mà các bậc phụ huynh nên lưu ý khi muốn cải thiện khả năng đọc của con mình.

BẢO TRÂM (Theo NYTime)