Tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy lên đến hơn 500 con. Hiện dịch heo tai xanh ở Nghệ An rất khó khống chế, lan ra nhanh là do ý thức của chăn nuôi còn kém. Một số hộ gia đình có heo bị bệnh nhưng vẫn dấu để bán cho tư thương mổ thịt, hoặc tự chữa bệnh cho heo. Heo trong vùng có dịch vẫn được mua bán, vận chuyển qua các địa bàn khác gây phát sinh lây lan. Tại một số thôn, xã có dịch heo tai xanh, công tác chống, dập dịch của người dân rất hạn chế, trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.

Hiện các ngành chức năng ở Nghệ An đã cấp 36.000 liều vắc-xin tai xanh, 2.270 lít hóa chất Benkocid phun khử trùng cho các vùng có dịch bệnh.

 
Theo Sông Lam (CAND)