Đây là thông tin được BV Mắt Trung ương đưa ra tại chương trình họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống mù lòa lần thứ 9 diễn ra ngày 7-3 tại Hà Nội.

PGS-TS Đỗ Như Hơn, Giám đốc BV Mắt Trung ương, cho biết hiện nay toàn quốc có khoảng 380.000 người mù cả hai mắt cần điều trị phẫu thuật, ghép lại giác mạc để tìm lại ánh sáng. Theo PGS-TS Hơn, nguyên nhân chính gây mù lòa hiện nay là đục thủy tinh thể, chiếm tới gần 66,1% nguyên nhân gây mù lòa. Ngoài ra có một số nguyên nhân khác như mắc bệnh Glocom (6,5%), biến chứng phẫu thuật (4,1%), bệnh mắt hột (1,7%)...

Theo BV Mắt Trung ương, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là nguồn giác mạc của người hiến tặng còn rất hạn chế. Năm 2012, Ngân hàng mắt, BV Mắt Trung ương thu nhận được 103 giác mạc, trong đó 47 giác mạc từ người hiến tặng sau khi qua đời, 56 giác mạc từ nguồn nước ngoài trao tặng.

HUY HÀ