Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội thi về ATVSTP cho các cán bộ chuyên trách trên toàn tỉnh.

Hội thi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tạo nền tảng xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên đề trọng tâm, thiết thực cho tỉnh Bình Dương. Năm nay, FrieslandCampina Việt Nam (FCV) đồng hành cùng cuộc thi này với vai trò là nhà tài trợ chính. Tham gia chương trình, FCV mong muốn hỗ trợ các cán bộ chuyên trách của tỉnh thực hiện tốt vai trò để nâng cao ý thức cộng đồng về vấn đề vệ sinh ATVSTP. Tại các nhà máy sản xuất của FCV, vấn đề ATVSTP luôn được thực hiện gắt gao từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm cuối cùng. Công ty ứng dụng những công nghệ hiện đại hỗ trợ việc kiểm soát chất lượng hiệu quả, trang thiết bị phù hợp cho quá trình sản xuất. Điều này giúp ngăn ngừa khả năng xảy ra của các loại khuyết tật sản phẩm, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao.

PHI NGUYỄN